We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Uitslag woningbouwenquête: kleine kernen willen bouwen, bouwen, bouwen!

vrijdag 5 juni 2020 door

De inwoners uit de kernen in Brabant willen bouwen, bouwen en nog eens bouwen! Dat is één van de overduidelijke harde conclusies die naar aanleiding van een enquête over de woningbouwbehoefte in de kleine kernen van Brabant kan worden getrokken.

De vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) heeft in samenwerking met het Kleine Kernen Magazine deze enquête naar de 143 leden van de vereniging gestuurd. Van dit aantal leden hebben 102 leden gereageerd, wat duidelijk maakt dat het thema woningbouw enorm leeft in het landelijk gebied.

96% wil bouwen
Hoewel er op verschillende plekken wel gebouwd wordt, is men in 96% van de gevallen van mening dat er veel meer op basis van de vraag én slimmer gebouwd dient te worden. Dit komt volgens de onderzoekers doordat er niet altijd naar behoefte wordt gebouwd. “Als er namelijk nieuwe duurdere woningen worden gebouwd, waar er meer behoefte is aan starterswoningen kan men wel zeggen dat er gebouwd wordt. Feit blijft dat er niet aan de behoefte is voldaan, dus de noodzaak blijft bestaan.” Om de resultaten van de woningbouwenquête ook onder de aandacht te brengen van de provincie kreeg de kersverse gedeputeerde van Wonen en Ruimte, Erik Ronnes (CDA), symbolisch het eerste exemplaar van het themanummer ‘Woningbouw’ aangeboden.

Oproep
Uit handen van de voorzitter van de VKKNB, Evert van Schoonhoven, kreeg de gedeputeerde, op RIVM-goedgekeurde afstand, voor het provinciehuis de kaft van het nummer overhandigd. Zijn reactie: “De woningbouw in de kleine kernen is niet alleen de maatschappelijke opgave van overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Mijn oproep is om daadwerkelijk meer gebruik te maken van de kennis en de kracht die binnen een gemeenschap aanwezig is. Denk niet alleen maar vanuit een economisch perspectief, maar laat veel meer de sociale component meewegen. Daarmee draag je op termijn ook bij aan de vitaliteit en het organiserend vermogen van deze kernen in het landelijk gebied.”

“Gemeente aan zet”
De gedeputeerde van Wonen en Ruimte, Erik Ronnes, is blij met het initiatief van de VKKNB en het Kleine Kernen Magazine. “De opgave die voor ons ligt is geen gemakkelijke. Er is veel vraag naar veel verschillende soorten huizen. De uitdaging ligt erin met slimme oplossingen te komen. Inderdaad bouwen naar de behoefte, daarin kan ik de uitkomst van de enquête helemaal onderschrijven. Maar dat moet wel gebeuren met het oog op de toekomst. Woningen moeten flexibel te gebruiken en makkelijk aan te passen zijn, maar ook meteen zorgen voor een fijne prettige leefomgeving. Zo kunnen we ook leegstand van bijvoorbeeld kerken of gemeenschapshuizen aanpakken en daarmee een dubbelslag voor de leefbaarheid maken. Kortom: de juiste huizen op de juiste plaats. In eerste instantie is daarbij de gemeente aan zet, maar als de provincie in dat proces zaken kan faciliteren, moeten we dat zeker doen.”

Ambitie
Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), gaat in zijn reactie een stapje verder. Hij herkent het beeld van de enorme behoefte aan starters- en seniorenwoningen. Volgens hem moet minister Ollongren daarom de regie op de vastgoedmarkt terugpakken om de eerder vastgestelde ambitie van 75.000 woningen per jaar te behalen. “Het grote tekort op de woningmarkt wordt enkel opgelost door de komende jaren te blijven bouwen. Juist nu is het belangrijk dat er publiek-private regie komt tussen overheden, bouwbedrijven en financiële instellingen. Bouwen én de transformatie van kantoren naar woningen maar ook winkels die woningen worden. Elk huis telt!”

Provinciale bijeenkomst
De uitslag van de woningbouwenquête heeft cijfers opgeleverd die later dit jaar tijdens onder andere een provinciale bijeenkomst verder aan bod zullen komen. “De dorpsraden, politici, bestuurders en overige betrokkenen kunnen er echter nu mee aan de slag. Dit alles ten gunste van een toekomstbestendige woningbouw in de kleine kernen. Daar wordt duidelijk om gevraagd.” aldus de betrokken partijen.

Het complete themanummer met woningbouwnieuws en de uitslag van de enquête – ook in grafieken – is te downloaden via de website https://www.vkknoordbrabant.nl

Uitslag woningbouwenquête: kleine kernen willen bouwen, bouwen, bouwen!