We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Veilige schoolroutes naar Kindpark komend schooljaar

donderdag 20 juni 2019 door

Veilige schoolroutes naar Kindpark komend schooljaar

Na de zomervakantie gaan alle kinderen van Boekel richting het nieuwe Kindpark naar de basisschool, de peuterspeelzaal en kinderopvang. Zowel KC de Regenboog, OBS Uilenspiegel (die zich samen in het nieuwe gebouw gaan vestigen) en KC Octopus zijn straks aan de Parkweg gevestigd. Dit vraagt om een veilige verkeersroute voor o.a. alle kinderen die hier dagelijks gebruik van maken.

De gemeente gaat met name oversteekplaatsen en kruisingen op de nieuwe routes aanpakken om die optimaal te beveiligen. Al eerder werd besloten, op advies van de werkgroep ‘Veilig Schoolverkeer’, de Bernhardstraat om te vormen tot fietsstraat. Die fietsstraat wordt nog een stukje verlengd. Nu gaat gewerkt worden aan de routes vanuit de wijken naar de nieuwe school.

Bij het zebrapad in de Kerkstraat (waar vorig jaar een dodelijk ongeluk gebeurde) gaat de gemeente nu waarschuwingslichten plaatsen. De gemeente gaat er van uit dat de school of de ouders zelf gaan zorgen voor verkeersbrigadiers.

Er zullen nog meer maatregelen getroffen worden. Lees hier het artikel verder van het Brabants Dagblad.