We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Verandering afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

dinsdag 31 januari 2017 door

Verandering afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

De gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel behoren tot de best presterende gemeenten voor wat betreft het scheiden van huishoudelijk afval.
Inwoners scheiden het afval zo goed dat er veel waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en er nog maar heel weinig restafval de verbrandingsoven in hoeft.
En daarom betalen inwoners uit de gemeenten relatief weinig afvalstoffenheffing. Per 1 februari zamelt Baetsen het afval in.
Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030
Om dit doel te halen, voert Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel een aantal veranderingen door.
Vanaf 1 februari 2017 verandert het aantal keer dat aan huis de verschillende soorten afval opgehaald wordt.
De veranderingen die doorgevoerd worden, zijn eerder getest. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid restafval nog verder wordt verminderd.

Wat verandert er precies op 1 februari 2017?
Aanvullende service
Verandering zijn niet altijd prettig. Daarom doet Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel haar best om de service zo hoog mogelijk te houden.
De volgende aanvullende service wordt geboden:
30 liter tariefzakken
Tegen die tijd zijn er, naast de normale blauwe tariefzakken van 60 liter, ook kleinere 30 liter tariefzakken te koop.
Deze zijn uiteraard de helft goedkoper en deze kunnen eerder dichtgebonden en weggezet worden.

Wegbrengen blauwe tariefzak
Inwoners kunnen de blauwe tariefzak tijdens openingstijden wegbrengen naar de (mini)milieustraat.