We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Verkeersveiligheid rondom kindpark Boekel

vrijdag 10 januari 2020 door

Verkeersveiligheid rondom kindpark Boekel

Het nieuwe kindpark is een feit. Intussen zijn alle fietsroutes naar het kindpark open en is er een nieuwe fietsenstalling voor de sporthal gerealiseerd. Echter het gedrag van alle bezoekers rondom het kindpark laat nog te wensen over. Tijdens de opening van het kindpark is er een verkeersoudergroep opgesteld, waarin ouders zijn vertegenwoordigd van alle scholen die op het kindpark gevestigd zijn. Zij proberen te zorgen voor een verkeersveilige omgeving rondom het kindpark.

Om die reden is er afgelopen week een document opgesteld, dat naar de gebruikers van het kindpark is verstuurd, zodat voor iedereen duidelijk is wat de wensen zijn voor een veilige omgeving van het kindpark. Dit geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor opa’s, oma’s en andere verzorgers.


Wat zijn de regels precies? 

Algemene afspraken:

 • Auto’s parkeren alleen in de parkeervakken, rondom het kindpark
 • De Burgtstraat kan gebruikt worden als “kiss and ride zone” om kinderen met de auto te brengen en te halen
 • Ouders wachten, zonder fiets, op het schoolplein (voorkeur) of op het trottoir bij de ingangen
 • De fietsen van de ouders dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen: strook rondom de sporthal, in de fietsenstalling tegenover de sporthal of op het trottoir in de Parkweg rondom de ingangen, bij uitzondering een bakfiets op een schoolplein
 • Fietsers op de fietsstraat hebben voorrang, maar u heeft als fietser GEEN voorrang als u de fietsstraat OP of AF rijdt 
 • De gewone verkeersregels blijven intact rondom het kindpark, rechts heeft voorrang, een oversteekplaats heeft voorrang, etc.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de fietsbruggen naar de Boterbloem en Aan de Loop
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets naar school en kies de veiligste fietsroute naar school, maar maak ook zoveel mogelijk gebruik van alle ingangen rondom het kindpark
 • Gelieve dit ook te bespreken met andere verkeersdeelnemers die uw kind op komen halen

Dus niet:

 • Wachten in de auto op uw kind op de hoofdroutes, aan de zijkant van de weg
 • Parkeren op de trottoirs, voor inritten van woningen, op groenstroken of andere plekken
 • De hoofdroute rondom de sporthal gebruiken als kiss and ride zone
 • Wachten als ouder op het fietspad of een trottoir zodat de verkeersroutes geblokkeerd worden
 • Fietsen in de bocht voor de ingangen parkeren met kans op omvallen en schade op auto’s

Mogelijke parkeerplekken voor auto’s:

 1. In de parkeerhavens aan de Burgtstraat
 2. Op het parkeerterrein voor de sporthal
 3. In de parkeervakken rondom de sporthal
 4. In de parkeervakken aan de Boterweg en de twee tussenliggende parkeerterreinen

Waarom? Verkeersveiligheid van onze kinderen staat voorop!

RESPECT
Heb respect voor degenen, wanneer je persoonlijk wordt aangesproken, op een foutieve keuze bij het parkeren of andere actie. Het is ook voor de veiligheid van uw eigen kind(eren)!