We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Vervolg project Bloemenakker

maandag 27 januari 2020 door

Vervolg project Bloemenakker

Op basis van de positieve resultaten van de bloemakkers afgelopen jaar wil de Vrijwillige Weidevogelbescherming, in samenwerking met de Vogelwerkgroep en stichting D’n Eik, in 2020 een vervolg geven aan het project Bloemenakker. Met de vrijwillige aanleg van bloemenakkers willen we biodiversiteit te bevorderen. Bloemenakkers zijn immers zeer aantrekkelijk voor insecten (incl. bijen en hommels), vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren. Daarnaast kunnen ook kuikens van weidevogels, patrijzen en andere vogelsoorten voedsel en bescherming vinden in bloemenweides.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met De Groene Heerlijckheid uit Gemert en wordt ondersteunt door de gemeente Boekel.

Naast agrariërs kunnen ook particulieren en bedrijven in de gemeente Boekel meedoen aan dit project. Heeft u een stukje grond beschikbaar? Dan kunt u daarop een bloemenakker aanleggen en daarmee de biodiversiteit bevorderen! U kunt meedoen als u minimaal 200 m2 grond beschikbaar heeft, bijvoorbeeld een overhoek in uw perceel of rondom het erf of nabij gebouwen.
Het zaadmengsel bestaat uit zaad van diverse bloemen, gemengd met granen. U krijgt het zaaizaad gratis aangeleverd. We verwachten wel dat u de grond zelf bewerkt en het bloemenmengsel zelf inzaait. Bij deelname krijgt u hierover praktische informatie. In bepaalde situaties kunnen vrijwilligers u ondersteunen. Het is de bedoeling dat de bloemenakkers t/m de winterperiode intact blijven, zodat met name vogels hier profijt van hebben.

Met de inzet van bloemenakkers kunt u op betrekkelijke eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan een toename van de biodiversiteit. Dit is voor nu en de toekomst van groot belang.

Heeft u interesse? Dan kunt u, uiterlijk 15 februari, een mail sturen naar bloemenakkerbv@gmail.com.
Vermeld in de mail uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, locatie waar de bloemweide wordt aangelegd en de grootte (m2) van de bloemenakker.

Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel/Venhorst
Vogelwerkgroep Boekel
Stichting D’n Eik