We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Vier lintjes uitgereikt in gemeente Boekel

vrijdag 26 april 2019 door

Vier lintjes uitgereikt in gemeente Boekel

Onder grote belangstelling zijn er op vrijdag 26 april vier inwoners van Boekel en Venhorst gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding.

Familie en kennissen van nieuw te decoreren genodigden verzamelden zich in de grote zaal van Nia Domo. De burgemeester opende de bijeenkomst met een speech met hierbij ook aandacht voor gedecoreerden uit voorgaande jaren en drie gedecoreerden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Deze personen ontvingen een lintje:

  • De heer Walter Corssmit (72)
  • De heer Leo van den Broek (72)
  • De heer Leo van Haandel (77)
  • De heer Jos Huijben (79)

De heer W.J.C.A. (Walter) Corssmit (72) uit Boekel

1982 – heden
Bestuurslid en vrijwilliger Heemkundekring Sint Achten op Boeckel
Sinds de oprichting van de Heemkundekring op 1 juli 1982 is de heer Corssmit een veelzijdig en actief lid met een grote mate van kennis over het Boekelse cultuurhistorische verleden en zijn bewoners, dat hij met veel enthousiasme deelt en overbrengt aan anderen. Van 1982- 1997 was hij bestuurslid. Hij was de mede-initiatiefnemer van het verenigingsblad ‘De Wanmeule’; welke op 30 oktober 1989 voor het eerst werd uitgegeven.
In de periode 1989-1994 was hij hoofdredacteur
Door de jaren heen was hij auteur van vele artikelen. Hij was mede-initiatiefnemer en realiseerder van de aanleg van de Heemtuin voor- en achter de Heemkamer Hij was mede-auteur en redacteur van de fotoboeken ‘Boekel zo as ’t vruger waor’. Hij adviseert de gemeente over nieuwe straatnamen die vaak gebaseerd worden op lokale historische gegevens. Hij was mede samensteller en docent van lokaalhistorische lessen voor basisonderwijsgroepen. Hij is actief lid van de werkgroep Heemkamer m.b.t. archivering, inrichting en ontvangst en registratie van schenkingen van voorwerpen. Hij is actief lid van de werkgroep Archeologie en Metaaldetectie. Hij is actief lid van de werkgroep Activiteiten, m.b.t. het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen. Hij is actief in het geven van lezingen en rondleidingen m.b.t. lokaal-cultuurhistorische onderwerpen.

1969 – heden
Lid parochieel mannenkoor St. Agatha Boekel (dirigent)
In 1969 werd de heer Corssmit lid van het mannenkoor en bleef dit onafgebroken 43 jaar lang tot 2012. In de periode 1996 tot 2008 was hij bestuurslid van het mannenkoor. De heer Corssmit valt vaak in als dirigent, vooral bij uitvaarten maar ook als de huidige dirigent verhinderd is. Hij staat direct klaar om het stokje over te nemen. Ook is de heer Corssmit archivaris van het koor. Hij zoekt oude foto’s op, voorziet deze van namen en achtergrondinformatie. Hij was behulpzaam bij het opstellen van het koorreglement en was de medeorganisator van de passieconcerten en de opnames voor de DVD die is uitgebracht.

De heer L.A.M. (Leo) van den Broek (72) uit Venhorst

(LON)
1988 – heden
Lid, bestuurslid en vrijwilliger RKSV Venhorst
De heer Van den Broek zet zich al jaren in voor verschillende functies binnen de voetbalvereniging. In de periode 1988-1992 was hij bestuurslid. Hij was mede verantwoordelijk voor het functioneren van de voetbalvereniging en daarnaast belast met de zorg voor jeugdaangelegenheden. Van 1990 t/m 1992 was hij lid van de jeugdcommissie, Algemene Zaken. Hij was de contactpersoon voor het hoofdbestuur en speelde een belangrijke rol in de communicatie tussen hoofd- en jeugdbestuur. Drie jaar lang was hij de beheerder van de kantine van 1993 t/m 1996. In die periode werd de kantine ook op zaterdag tijdens de jeugdwedstrijden geopend. Sinds 2008 is hij lid van de sponsorcommissie en houdt zich vooral bezig met het regelen, (ver) plaatsen en onderhouden van de reclameborden. Naast de officieel beklede functies was en is de heer Van den Broek altijd bereid te helpen bij klusjes en voor allerlei hand en spandiensten.

1968 – heden
Lid fanfare Echo der Peel; vrijwilliger sponsorcommissie
De heer Van den Broek is lid van fanfare Echo der Peel sinds de oprichting in 1964. Altijd is hij aanwezig bij repetities en uitvoeringen en altijd is hij bereid om zijn handen uit de mouwen te steken. Sinds ongeveer 1968 is hij ook lid van de sponsorcommissie welke is belast met de organisatie van diverse vlooienmarkten, de jaarlijkse oliebollenverkoop, de jaarlijkse bloemenactie en donateursactie. In de periode 2006-2014 was hij bestuurslid en maakte hij als bestuurslid deel uit van de sponsorcommissie. De heer Van den Broek is bij de diverse markten die georganiseerd worden steeds weer aanwezig vanaf het opbouwen t/m het afbreken. De te verkopen spullen voor de vlooienmarkt worden huis aan huis opgehaald. Ook dan is de heer Van den Broek dagen in de weer.

2008 – heden
Onderhoud groen, Leefbaar Venhorst
De heer Van den Broek is een zeer gewaardeerd vrijwilliger voor Leefbaar Venhorst. Hij maait het gras van de kerktuin en hij pleegt onderhoud aan het kerkhof en de tuin.

2008 – heden
KBO; ophalen oud papier
Sinds 2008 is de heer Van den Broek lid van de KBO en zet zich als vrijwilliger in bij het ophalen van oud papier. Daarnaast pleegt hij onderhoudswerkzaamheden aan de papierwagens.

De heer L.J.M. (Leo) van Haandel (77) uit Boekel

2008 – heden
Vrijwilliger Zorgcentrum Sint Petrus
Sinds de opening van het Zorgcentrum Sint Petrus in Boekel bemant de heer Van Haandel op dinsdagavond de receptie van Sint Petrus. Als gastheer ontvangt hij gasten en neemt de telefoon aan. De werkzaamheden worden zeer correct uitgevoerd.

2013 – heden
Lid van de cliëntenraad
De heer Van Haandel is sinds 2013 lid van de cliëntenraad van Sint Petrus en behartigt de belangen voor de bewoners van de Kloosterlaan. Hij is een belangrijke spil.

2008 – heden
Activiteiten Sint Petrus
De heer Van Haandel verzorgt de koffie-uurtjes in de avond op woensdag. Iedere dinsdagmiddag is de heer Van Haandel aanwezig bij de bingo. Hij verzorgt de drankjes en de friet. In geval van nood is hij ook altijd bereid om de nummers van de bingo af te lezen.

1974 – heden
Vrijwilliger voor Voetbalvereniging Boekel Sport
Reeds jaren is de heer Van Haandel actief als vrijwilliger voor voetbalvereniging Boekel Sport. 15 jaar lang was hij jeugdleider van het team waarin zijn zoon speelde. Daarna trainde hij het dameselftal en was en is een zeer trouwe supporter van de club. In totaal was hij zo’n 25 jaar leider bij Boekel Sport. Ook nu nog verricht hij allerlei hand- en spandiensten voor de club. Hij verzorgt het schilderwerk van deuren, kozijnen etc. Hij is lid van de maandag/vrijdag onderhoudsploeg en haalt de mede-vrijwilligers die minder mobiel zijn, met de auto op. Zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de club wordt zeer gewaardeerd.

De heer A.A. (Jos) Huijben (79) uit Boekel

2002 – heden
Vrijwilliger BoerenBondsmuseum
De heer Huijben is een zeer gewaardeerd vrijwilliger voor het BoerenBondsmuseum sinds 2002. In de periode 2003-2016 was hij bestuurslid en vice-voorzitter van het museum. Tijdens deze periode heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de ontwikkeling van het museum. De jaarlijkse historische optocht van het museum, welke telkens zo’n 15 tot 20000 bezoekers trekt, wordt mede georganiseerd door de heer Huijben. Jaarlijks in de periode van september tot eind april weet de heer Huijben als leider zijn team in goede banen te leiden om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt. Ook was de heer Huijben initiatiefnemer om het handkracht-melkfabriek naar het museum te halen. Hij heeft er ook zelf aan meegewerkt om de afbraak en de herbouw te realiseren. In de periode als bestuurder verzorgde hij de instructie van de rondleiders en de opleiding van de trambestuurders en conducteurs. Uiteraard woonde hij ook alle vergaderingen en bijeenkomsten bij. De heer Huijben was en is een nauwgezet en betrokken bestuurslid en vrijwilliger. Zijn enorme inzet en betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

2006 – heden
Dekenschrijver Gilde St. Agatha
Sinds de heroprichting van het Gilde St. Agatha in 2006, is de heer Huijben lid van het Gilde. Met groot vakmanschap heeft hij geheel belangeloos allerlei attributen t.b.v. het Gilde gemaakt zoals: hellebaarden, een stemkistje, kistje voor het Gildeboek, het voorloopbord en de prachtige kast in de raadzaal van het gemeentehuis waar de Caert van het gilde wordt bewaard. In 2012 en 2015 schoot hij zich tot Koning van het Gilde. In februari 2017 werd hij lid van de overheid (bestuur) en in september 2017 Hoofdman (voorzitter) van het Gilde St. Agatha. De heer Huijben stimuleert de sociale taak van het Gilde en vindt het erg belangrijk dat ook jeugdigen bij het Gilde worden betrokken. Daarom leidt hij het jaarlijkse scholenproject, waarbij de Boekelse basisscholen worden betrokken.

1972 – 2014
Lid parochieel mannenkoor st. Agatha Boekel
In de jaren 1972-2014 was de heer Huijben een zeer gewaardeerd en betrokken lid van het parochieel mannenkoor St. Agatha in Boekel. Jarenlang liet hij als bariton zijn stem duidelijk horen en was ook zeer betrokken bij de passieconcerten welke een tiental jaren werden gehouden. Helaas liet zijn stem het deels afweten waardoor hij in 2014 is gestopt.