We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Water Natuurlijk Aa en Maas zoekt nieuw, jong talent

maandag 8 april 2024 door

Water Natuurlijk Aa en Maas zoekt nieuw, jong talent

De fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, die vorig jaar als grootste uit de bus kwam bij de waterschapsverkiezingen met 8 zetels, zoekt mannen en vrouwen die geïnteresseerd zijn in hoogwaterbescherming, water-beheer, waterzuivering en vooral water-natuur, landschap en recreatie.

Natuur, landschap/erfgoed en recreatie/educatie zijn voor Water Natuurlijk, naast de traditionele taken van het waterschap, dé drijfveer bij ons werk. Naast veilig, voldoende, schoon en gezond water vinden wij natuurlijk water, landschappelijk water en recreatief water heel belangrijk voor de gewone burger en de natuur zelf.

Talentenklas Water Natuurlijk Aa en Maas

Wij willen graag nieuwe, jonge mensen enthousiast maken voor een bestuursfunctie bij het waterschap. In maart 2027 zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen. Naar verwachting de helft van de fractie van 8 leden zal bij die gelegenheid afscheid nemen van de fractie vanwege hun leeftijd. Tijd voor actie. Onze fractie gaat daarom een talentenklas beginnen van 12-15 personen uit Oost-Brabant.

Iedereen van 18-60 jaar kan reageren. Wij willen komend najaar 3 interactieve online lessen organiseren m.b.t. integraal waterbeheer en 2 veld-excursies. Als je belangstelling hebt, kun je contact leggen met Fractievoorzitter Jacques van Geest (info.jacquesvangeest@gmail.com / 06-54223920) of Dagelijks Bestuurslid Ernest de Groot (ernestdegroot@hetnet.nl).