We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Webinar over Warmtevisie Boekel

donderdag 16 september 2021 door

Webinar over Warmtevisie Boekel

Op maandag 4 oktober a.s. van 19:30 tot 21:00 uur organiseert Gemeente Boekel in samenwerking met HetEnergieBureau een webinar over de warmtevisie, ook wel de Transitievisie Warmte genoemd (TVW). Deze Transitievisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in Boekel de komende jaren van het aardgas af kunnen gaan. De kern Boekel, met voorop de wijken Vogelenzang en Boschberg, zal binnen gemeente Boekel als eerste in beeld komen voor het verder onderzoeken van de mogelijkheden en het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen.

Deelnemen webinar
Het webinar is een vervolg op het webinar dat 25 mei jongstleden gehouden is (via https://www.youtube.com/watch?v=FW-QT9HOxsA kunt u die webinar terugkijken) en wordt georganiseerd in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad op 14 oktober 2021. Er is tijdens het webinar ruimschoots tijd voor het beantwoorden van uw vragen. Het webinar organiseren we voor alle geïnteresseerde inwoners en ondernemers.

Wilt u deelnemen aan dit webinar, meld u dan aan via info@boekel.nl. U ontvangt dan enkele dagen voorafgaand aan het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.

Met z’n allen van het aardgas af!