We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Zienswijze GS ingediend

donderdag 16 maart 2017 door

Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in tegen het ontwerpbesluit van de gemeente Boekel voor het vaststellen van de grens van de bebouwde kom.

Nieuwe wet,

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Op grond hiervan is de bescherming van het areaal bos in het buitengebied een bevoegdheid van de provincie. Het voorgenomen besluit van de gemeente Boekel is volgens GS in strijd met de Wet natuurbescherming en zet de provinciale bevoegdheden buiten spel.