We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Minder bouwkavels in Boekel beschikbaar

woensdag 28 februari 2018 door

Minder bouwkavels in Boekel beschikbaar

Er zijn minder bouwkavels in Boekel beschikbaar t.o.v. de afgelopen jaren. Op het uitbreidingsplan De Run zijn momenteel nog een aantal stukken bouwgrond beschikbaar. 

Donk 1 en 2 zijn inmiddels volledig vol. Door het afschaffen van de wachtlijsten en de aangepaste grondprijzen is het aantal ontstane en verkochte bouwkavels de afgelopen jaren, sinds 2010, enorm gestegen. In de gemeentegids is ook te lezen dat het aantal inwoners wat zich in Boekel vestigt aardig gestegen is. Mede door de hoeveelheid bouwkavels die beschikbaar geweest zijn. Boekel heeft veel jeugd aangetrokken en daarmee is ook een geboorte-overschot ontstaan.

Volgens wethouder Van de Loo is het een lastige taak om op zoek te gaan naar nieuwe bouwkavels voor in de toekomst. Dit is de taak van het College van B&W.

Naast de bouwkavels voor particulieren is het ook boven verwachting goed gegaan met de verkoop van de bedrijfskavels. Uiteraard heeft Boekel de afgelopen jaren afgeschreven op de grondvoorraad. Het zou gaan om zeven miljoen euro. Maar men geeft aan terug aan het verdienen te zijn; de lasten in de begroting zouden al een miljoen minder zijn.

Doordat er winst gemaakt wordt op de bouwkavels kan Boekel investeren in projecten zoals o.a. het centrumplan en het nieuwe kindcentrum. In basis is er veel ruimte in de gemeente Boekel voor jongeren en in de top blijft het goed voor de ouderen. Het zogenaamde ‘kerstboommodel’ is hierin te herkennen.